November…og lidt om fremtiden

Den ugentlige opdatering er blevet afløst af en månedlig – der har været travlhed i Landskampgruppen og stilhed på fuglefronten. Det forgangne år skal jo evalueres og det kommende planlægges…men mere om det senere. Først lidt om begivenhedernes gang i felten og i LANDSKAMPEN.

Den store overskrift for november må være Perleuglernes forsatte indtog i Østdanmark. Der er set adskillige fugle omkring Stevns, sam enkelte omkring Præstø Fed od de vestsjællandske odder og Gedser har netop fanget deres fugl nr.11. Gedser er således oppe på 13 forskellige fugle i efteråret (DK- rekord) inkl. en dødfunden og en feltobset. De fangne fugle inkluderer 3 genmeldinger fra Falsterbo og 1 fra Ottenby, mens den dødfundne bar en norsk ring.  Der MÅ sidde perleugler overalt på Sjælland.

Af andre overskrifter kan nævnes en langtidsstationær Jagtfalk ved Vest Stadil fundet d. 2/11 af JHH og en Hærfugl i Horne på Fyn d.3/11, der (som så ofte før) kun blevt set af “civile”. D.8 gav Stevns-kratlusk for første gang i år for alvor pote, da JaE på få minutter kunne melde om Humes’ Sanger og Fuglekongesanger.  Den følgende dag producerede landskæmper SSN også Fuglekongesanger på Sydvestpynten på Amager. Samme dag slog Team skagen til igen-igen, da EC fandt  en Amerikansk Hjejle ved  Råbjerg kirke. Den 12. dukkede en Hvidvinget måge op i Hanstholm, efterfulgt af flere langs vestkysten samt een ved Sjællands nordkyst. D. 15 var den Sortstrubede drossel atter på plads for tredje vinter i træk i Nivå – ganske sensationelt for en sjælden spurvefugl. D.16 passerede en sen Almindelig skråpe plankeværket ved Gilleleje ( i vandkanten!) , mes Rasmus Strack og Jimmy Skat befandt sig i den forkerte lokalafdeling, da de d 29. var ved at køre en Hærfugl over ved Melby.

Ofte udrinder feltaktiviteten i takt med november måned, men husk lige at der er Ismåge i Østskåne, Rosenmåge i Litauen ( og den kommer lige  i hælene på noget,  der grangiveligt ligner en Slaty-backed Gull samme steds, ny art for Vestpalæarktis) samt for nyligt Præriemåge og Naumann’s drossel i Norge. Der er altså ingen grund til at lægge kikkerten på hylden for i år.

Og hvad så med stillingen? Vi er nok ved at være derude, hvor der skal ske mirakler for at førstepladsen skal skifte hænder. Team Skagen ligger SOLIDT i spidsen med 336 point (282 arter) foran Heavy Agger på 290 point (267 arter). Det skal dog nævnes, at Team skagen i det endelige classement kommer til at aflevere nogle point for ikke indsendte-SU-arter. Den deltager, der har bidraget med flest point til sit hold er på papiret Jørgen Kabel fra Team Skagen (269 point), men da han har indtastet for RoC  (den, kommer ikke til at gå næste år!) må Henrik Haaning Nielsen fra Heavy Agger med sine personlige 254 point siges at være årets een-mands-hær. På den individuelle tredjeplads ligger Knud Pedersen fra Skagen( 252 point), på fjerdepladsen den hårdt producerende Ole Amstrup  fra Team Festjylland (248) og på en femteplads Knud Erik Christensen fra Skagen med 245 point. De fem mest produktive birdere repræsenterer således ikke overraskende Nord/Vestjyske hold. I holdstillingen sniger der sig imidlertid et fynsk hold ind på femtepladsen – Ø-holdet på 269 point. Stærkt gået, derovre.

Næste års landskamp er som nævnt på tegnebrættet. Pt kan vi godt afsløre, at der kommer til at ske ændringer, der vil gøre det sjovere for birdere fra HELE Danmark at deltage.  Årets landskamp har  været lidt af en kold afvaskning for de fleste øst-hold, så LANDSKAMPEN09 bliver  en mere regional/national cocktail. Uforudsigeligheden i de månedlige tema-arter  har været en til gene for mange, og disse bortfalder derfor. Ligeledes arbejdes der pt på et mere velfungerende forum for Landskampsdeltagerne.

Søren har sørget for præmierne, der som lovet repræsenterer den personlige prestige ved at være Danmarks hårdest producerende birdere.

Der kan snart læses mere på Netfugl.

Herfra ønskes god jul – og vi ses naturligvis op til flere gange i juleferien til diverse vinter-hits rundt omkring i landet.

med venlig hilsen

Søren, Rune og Morten

Reklamer

Uge 44

Ugen blev særdeles begivenhedsrig med hele otte SU-fund, hvilket er flot årstiden taget i betragtning. Af disse var de eneste SU-ædelfund i landkampsregi Dværgværling (28/10) og Humes Sanger (29+31/10) på Grenen, Skagen begge fundet af Landskampens absolutte topscorer Rolf Christensen. Derved udbyggede Skagen Fuglestation sin føring i konkurrencen yderligere.

Derudover blev der fundet to unge Jagtfalke af landskampsdeltagere i fremmede lokalafdelinger. Alex Sand Frich fra det mundrette hold Team gid vi birdede i… Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll-llantysiliogogogoch fandt en fugl 1/11 ved Vest Stadil Fjord, mens broderparten af Team FindHolger fandt en fugl i Thy Nationalpark, Hanstholm dagen efter.

Nævnes skal også en superdag i Blåvand 30/10 med ringmærkningen af en Blåstjert og en Brun Løvsanger, som begge blev krydset af et hold fra DOF-Sydvestjylland.

Eneste SU-fund uden for den jyske vestkyst var fra de giftige sydhavsøer (hvorfra der ikke opstiller hold i Landskampen), idet en endnu en Humes Sanger blev fundet ved Kroghage, Gedser 1/11 samt en 1K Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl ved Hyllekrog 29/10 og ugen ud.

Af mere fåtallige arter skal først og fremmest nævnes et stort influks af op til 12 forskellige Thorshøns, hvor hovedparten sås i DOF-Vestjylland. Af andre havfugle skal nævnes enkelte Islommer, Sodfarvede og Almindelige Skråper, Store Stormsvaler, Sabinemåger og en enkelt Hvidnæbbet Lom.

En Rødhalset Gås sås ved Koster (DOF-Storstrøm) samt to Sortbugede Knortegæs – den sædvanlige på Samsø samt en ny fugl på Rømø.

Af sjove småfugle sås en sen Høgesanger og to Fuglekongesangere – alle i Blåvand-området, to Hvidsiskner (Skagen og Hyllekrog) samt en andenhånsrapporteret Hærfugl på Fyn.

Slutteligt er der pt Perleugle-invasion i Sverige med masser af fugle bl.a. ved Falsterbo og Ottenby. Denne kan nu også mærkes i Østdanmark, hvor enkelte fugle i ugens løb sås ved Gedser og Stignæs samt op til fem fugle på Stevns 1/11. Alle fugle er feltobset, så man kun gisne om, hvor mange der rent faktisk rykker gennem landet lige nu….

Primo november er prime time for arter som bl.a. Mongolsk Piber, Ørkenstenpikker, Gråsejler og Humes Sanger. Desuden skal der kigges efter tornskader – måske sidder den svenske Isabellatornskade et sted i Danmark lige nu? Efteråret er ikke slut endnu – der er længere mellem fuglene, men hvis du finder et hit, er der god chance for, at det er en mega.

God kamp, Morten, Søren og Rune.

Uge 43

Som så ofte før, gik det hele lidt i stå efter efterårsferien. Den ukuelige vestenvind har lokket de ihærdige på havobsposterne, men de på afstand gode vindprognoner er løbende blevet afløst af lidt hverken-eller-vind (sådan har vi det i hvert fald på Sjælland.) Vestkysten fortsatte med lidt Hvidbrynede løvsangere, mens Bjergpiberne i ugens løb nåede Sjælland. En turteldue ved Gilbjerg var  desværre bare en helt almindelig, omend meget sen, Turteldue. Lige så sent på den var en Almindelig Skråpe ved Esbjerg mandag.  Onsdag slog Ole Amstrup fra Festjylland atter til med en Lille stormsvale ved Harboøre, mens der blev set Hvidnæbbet lom ved Hirtshals.

Fredag  var den sjællandske jagtfalk nået til Valsølille, mens weekenden ikke bød på det store ud over Storpiber på Fanø og Grenen.

På lørdag træder vi ind i november, og i November skal der checkes efter Asiatisk Ørkensanger. Der foreligger tre fund fra DK og heraf to fra medio november (1889, Langli og 1994, Stængehus). Det sidste fund er fra Saltholm i maj. Arten skal eftersøges i halvørkenagtigt landskab, som marehalm eller kystnær urtebevoksning, da det minder om ynglebiotopen.  “Nana” (artens latinske navn) er en eksklusiv most-wanted-art, så vi belønner den som en ny art for landet med 10 point.

God kamp

mvh Søren Rune & Morten

Uge 41 og 42…i medvind og modvind

Felttræf er vel overstået og der skal atter tænkes Landskamp (for de, der bravt forlod deres lokalområde i uge 42).

Uge 41 gik ikke stille af sig og af højdepunkter skal nævnes 2 Brilleænder ved Nr.Lyngvig og Hærfugl pp ved Øby mandag, Brun Løvsanger ringmærket i Hanstholm og Jagtfalk ved Selsø tirsdag og ikke mindre end 10 dværggæs i flok i Klydesøen onsdag. Kun to af fuglene bar ringe, og flokken kan derfor krydses efter de gældende netfuglregler. Torsdag slog Fanø til med en dværgværling ved Sønderho, der så vidt vides stadig er p.p. Lattermågen (efter alt sandsynlighed den samme som Blåvandfuglen) blev (gen)fundet ved Fanø fredag, men forsvandt desværre lige så hurtigt igen.  De første Perleugler begyndte i weekendes løb at dukke op ved Nakkehoved og Gedser.

Herudover fortsatte invasionen af Hvidbrynede løvsangere med uformindsket styrke ind i uge 42. Mange havde frygtet at sibir-bølgen var overstået, men alene under træf blev der fundet/genfundet omkring 33 bryn i træfområdet samt flere diverse andre steder i landet. Mange af fuglene var nok gengangere fra det første rykind, da de fleste individer viste sig at være ekstremt stedfaste træffet igennem. Ifølge de lokale, er årets forekomst af Hvidbrynede Løvsangere, den største der nogensinde er registreret i Blåvandsområdet. Herudover blev felttræf kickstartet med en fremvist fuglekongesanger, der gik i nettet i Blåvand mandag. Der blev fundet yderligere 3 Fuglekongesangere i træfområdet i uge 42. Onsdag gik efterårets første Blåstjert langt om længe i nettet i Klitmøller. Torsdag meldte Skagen om Sibirisk Bynkefugl – en fugl, er stadig bliver diskuteret – mens Felttræfferne kunne muntre sig med en meget medgørlig Lundsanger ved Hvidbjerg Str. Fuglen, der blev set frem til den 19 er DKs seneste. Fredag sprang bomben endelig på træf, da Torbjørn Eriksen fra Sorø sparkede en Stribet græshoppesanger op under eftersøgningen af en tik-værling. Det er DKs 6 fund – de tidligere omfatter een ringmærket fugl på Chrø og 4 dødfundne.  Samme dag blev en meget sen Turteldue fundet på et tag ved Blåvand Fuglestation. Lørdag kunne Stevnsobservatørerne notere en hård Sjællandsart, da en Rødhalset gås trak ind med en flok Bramgæs ved Mandehoved. De første Bjergpibere begyndte at tikke ind fra rundt om i landet, i skrivende stund med en flok på 29 ved Skagen.

Læs meget mere om Felttræffet og se spændende billeder derfra på Netfugl i nærmeste fremtid.

Der er stadig ikke rykket stort ved stillingen i toppen. Team Skagen har som de eneste rundet 300 point og ligger pt på 314 point. PÅ andenpladsen har vi nu Heavy Agger med 289 point og på tredjepladsen Festjylland med 281. Året er ved at rende ud, men intet er umuligt…

Der skal snart laves Ørkensanger – TIL KAMP!

mvh Søren, Rune og Morten

Uge 40 – øst møder vest

Oktober er åbnet lige efter bogen. Vejret er omskifteligt, hitfeberen er helt i top og jyske vestkyst bliver endevendt af birdere fra landet over. Under WP-obs har vi som sædvanligt læst om Sibirisk drossel, Gulddrosler, Pallas´og stribede græshopper o.l. på de bristiske øer, men ak-ak – det er og bliver bryn og småfluer, der bliver lusket frem herhjemme. Men fortvivl ikke – felttræf står for døren, og der er lagt op til endnu en ***GIGA*** i uge 42.

Uge 40 stod efter en længere østenvindsperiode i vestenvindens tegn. Mandag blev årets første Prærieløber fundet af Peter Hedegaard til glæde for de Nordjyske hold.  RoCs tålmodige strandengstrawl blev endelig belønnet med en sen Tredækker, et regulært hit dette efterår.

Midt på ugen gik vinden i SV og lidt sibirere begyndte at drysse ned langs jyske vestkyst. Et par Rødstrubede pibere, små fluesnapper og pænt med med Hvidbrynede løvsangere blev lavet efter en mager weekend. Der blev medlt om Brilleand fra Bækby Strand og Lille stormsvale ved Ørhage.  Lørdag/søndag ramte blæsten for alvor Vestkysten og de første stormsvaler og unge Sabinemåger blev griflet ned i de velplaceredes kina-bøger. Fra Ørhage blev der meldt om Kuhls Skråpe, mens Landskæmper KEK fra Team Ringkjøbing kunne springe den helt store bombe: Pterodroma sp ved Nr. Lyngvig. Fuglen var desværre for langt ude til artsbestemmelse, men fundet falder godt i tråd med et par britiske fund af Fea’s petrel. Skal en god Kap verde/Madeirapetrel godkendes fra DK kræver det nok en død/havdød fugl på en strand eller SUPERgode fotos. Lørdag bød også på efterårets første Dværgværling i Jylland, da SVr fandt en fugl ved Sønderho. Ugen blev rundet af med en Storpiber, der er overraskende sjælden i år, ved Ellidsbøl lavet af ATL fra Team Find Holger og efterårets første Hærfugl ved Øby.

Forrige weekends Lille skrigeørn fra Stevns er ud fra fotos blevet positivt bestemt til Steppeørn af Dick Forsman, så enkelte KBHhold har fået en god art (om end lidt tynd obs) på listen.

I oktober lukker vi for gaveboden og udlover ikke ekstra bonuspoint for nogen arter, da der er rigeligt at gå efter i forvejen. Husk at regionens første Hvidbrynede løvsanger kun udløste bonuspoint tom. 30/9.

Vi ses på træf. Der skal arbejdes præventivt fra grænsen til Vejers, så de vestjyske hold ikke stikker af når de nu henter enkeltpoint på Nonnepikker-, Blåstjert- og Steppetornskade-twitch. Hvis du laver Rubinen i hovedet på de lokale, er deres fordel udlignet.

Husk “Rare birds of Britain and Europa” når du rykker i felten – og fortsat god kamp.

mvh Rune, Søren og Morten

Uge 39

Ugen gav en god omgang blandet dansk efterårsvejr med østenvind og småfugle, vejrskifte og derefter vestenvind og lidt havfugle.

Af SU-arter i ugens løb skal nævnes Lille Skrigeørn på Stevns (22/9) og efterfølgende Langeland (24/9), landets hidtil tidligste Brune Løvsanger på Chrø (24/9), Hvidøjet And ved Maribo Nørresø (28/9) fundet af Mr. Dykand, Rasmus Strack, himself, samt ikke mindst en flot Bøffelandrik ved Møllekrogen, Esrum Sø fra ugens sidste dag (28/9) og frem. Både skrigeørnen på Stevns og Bøffelanden er set af flere hold fra det sjællandske, mens de andre sjældenheder ikke kom i spil i landskampsregi. Skrigeørnen på Stevns var tidligere på dagen set ved Falsterbo og har givet ophav til en del bestemmelsesmæssige diskussioner. Bøffelanden er rapporteret uden ringe, og spontaniteten vil givet blive et hedt emne.

Ellers skal nævnes pænt med Sodfarvede Skråper, Sølvhejrer, Hvidbrynede Løvser, småsnappere, Nøddekriger, lidt Storpibere og Rødpibere samt et par Thorshøns.

Indeværende uge må byde på noget sjældent – det vrimler med hit-asiatere i Europa , og vestenvinden må ligeledes forventes at kaste nogle amerikanske vadere og nogle havfugle af sig. Så tjek dit lokale krat, græs- og pløjemark, vådområde eller tag på en havobs – kun fantasien sætter grænser.

Kom friske – Søren, Morten og Rune.

Uge 38

Ugens program har stået på højtryk og NØvind over store dele af Danmark – måske ikke drømmescenariet i september, men et par gode fugle er det da blevet til.

Stevns åbnede for posen mandag, hvor årets første SU-rovfugl trak ind fra Falsterbo….også endda en Slangeørn. Tirsdag blev vestkysten ramt af et mindre influx af Små fluesnappere, mens efterårets første Hvidbrynede Løvsanger blev fundet ved Fakse onsdag.

Først fredag slog en Landskampdeltager for alvor til, da en-mandshæren Ole Zoltan (Team Tango) fandt og fotograferede en Pileværling ved Roborg syd for Esbjerg. Desværre sank fuglen hurtigt i jorden og Pileværling er stadig en dyr og svær art herhjemme….en publikumsvenlig fugl vil være guld værd.

Lørdag nåede brynene til vestkysten med bla. 2 fugle i nettet i Blåvand. Vi må håbe de gemmer nogen til Felttræf. Årets første Storpiber lagde vejen forbi et par KBH-hold på Sydvestpynten søndag , mens andre KBHhold kunne muntre sig med en Lille skrigeørn (og 280 røde glenter) ved Stevns.

Og så skal der eller råbes VAGT I GEVÆR: Perleuglerne buldrer mod syd i Sverige med bl.a. 43 på Ottenby (Öland) på en enkelt nat!!! Falsterbo har også haft nogle enkelte og arten er med garanti nået talrigt til DK. Søn-man er der taget tre Blåstjerter i Sverige – også en art der skal luskes hårdt efter herhjemme den kommende tid.

Dårligt vejr findes ikke – kun dårligt udetøj. Til kamp!

mvh Morten, Søren og Rune